Rychlý kontakt

Libor Vicher - VPD servis
tel: + 420 777 838 499
email: info@vpdservis.cz

Motorové pily
Odběr novinek a slev
Zahradní traktory
Naši dodavatelé

             

   

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI LIBOR VICHER - VPD SERVIS

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem společnosti Libor Vicher - VPD Servis reklamovatelná vada nebo projeví-li se rozpor s kupní smlouvou, zákazník uplatňuje reklamaci na prodejně společnosti Libor Vicher - VPD Servis, Přerovská 688/62A, Olomouc, 779 00.  Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující předložil společnosti Libor Vicher - VPD Servis příslušné dokumenty, a to zejména prodejní doklad, záruční list apod.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených v záručním listě společnosti Libor Vicher - VPD Servis a obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, bude postupováno dle tohoto záručního listu a dle těchto předpisů. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.