Rychlý kontakt

Libor Vicher - VPD servis
tel: + 420 777 838 499
email: info@vpdservis.cz

Motorové pily
Odběr novinek a slev
Zahradní traktory
Naši dodavatelé

             

   

Půjčovna zahradní techniky a nářadí

Ceník půjčovny

Typ stroje 1-2 DNY 3-4 DNY 5 A VÍCE DNÍ
Motorová sekačka 322,- 289,- 265,-
Motorový plotostřih 207,- 182,- 165,-
Vertikutátor 537,- 496,- 455,-
Žací malotraktor 661,- 620,- 579,-
Motorová pila 455 413,- 372,-
Motorový křovinořez 322,- 289,- 265,-
Kotoučová pila (cirkulárka) 455,- 413,- 372,-
Elektrický štípač dřeva 455,- 413,- 372,-
Půdní vrták 496,- 455,- 413,-
Drtič větví do 6 cm, motorový 537,- 496,- 455,-
Nosič Koppl 2500,- 2200,- 1900,-
Rotační brány 1200,- 1000,- 800,-
Zakladač trávníků 1600,- 1400,- 1200,-
Mulčovač 1200,- 1000,- 800,-
Mini nakladač + lopata 4000,- 3800,- 3600,-

 

Ceny jsou bez DPH. VRATNÁ ZÁLOHA 2.000-20.000,-

Podmínky půjčovny:

Pro zapůjčení zahradní techniky a nářadí v naší půjčovně je potřeba:

 • Předložit dva doklady totožnosti
 • Fyzická osoba: občanský průkaz a druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list).
 • Právnická osoba: občanský průkaz, druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list a plnou moc jednatele společnosti.
 • Nájemce je povinen v den podepsání smlouvy složit vratnou zálohu v částce uvedené u každého stroje.
 • Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši až po splnění všech povinností nájemce.
 • Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajímat.
 • Po ukončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v předem stanoveném dni a čase.
 • Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele, až do doby jeho vrácení.
 • Dále nájemce odpovídá za veškeré škody, které způsobil pronajatou věcí a to jak na svém majetku a zdraví, tak i na majetku a zdraví třetích osob.
 • Zjistí-li pronajímatel při vrácení stroje závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady nutné k odstranění těchto závad a to ihned.
 • V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení stroje nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového stroje nebo jeho části a to nejdéle do 7 dnů ode dne smluveného data vrácení stroje.